Wizja: Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora (SHUS) to pomysł wychodzący naprzeciw wyzwaniom przed jakimi staje województwo zachodniopomorskie, w tym Szczecin. Pomysł  skonsultowany z pracownikami naukowymi Wydziału Humanistycznego US, z członkami Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, oddział w Szczecinie, Radą ds. Seniorów przy Prezydencie Miasta Szczecin, Uniwersytetami Trzeciego Wieku.
Chcemy zbudować nowoczesną koncepcję funkcjonowania SHUS, otwartą na różnorodne potrzeby najstarszego pokolenia, włączając seniorów w życie akademickie, tak aby mogli poszerzać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania bez względu na posiadane wykształcenie, jak również występować w roli mentorów w procesie kształcenia w szkole wyższej.
SHUS zawiera w sobie zamysł szerszej koncepcji włączania seniorów w życie akademickie, począwszy od uczestnictwa w wybranych zajęciach na zasadzie,  „wolnego słuchacza”, uczestnictwa w organizowanych seminariach i konferencjach, uczestnictwo w prowadzonych badaniach, po podejmowanie decyzji podjęcia studiów w trybie stacjonarnym lub/ i podyplomowym w przyszłości.
Naszym celem jest:  wypracowanie nowej formuły uczelni wyższej, otwartej na wszystkie pokolenia, współpracującej z innymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów (Uniwersytety Trzeciego Wieku, Akademia Seniora).

Powołany w 2013 r Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Młodych (shum.whus.pl) i Szczeciński Humanistyczny Uniwersytet Seniora to dopełniające się projekty opierające się na wizji uczelni wyższej otwartej na potrzeby środowiska lokalnego i stwarzającej okazję do edukacji międzypokoleniowej. To dobry początek drogi wychodzenia naprzeciw edukacyjnym potrzebom wszystkich pokoleń zgodnie z koncepcją kształcenia przez całe życie.

Cele Szczecińskiego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora:

 • popularyzacja wiedzy z różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych
 • wszechstronna aktywizacja osób starszych; stymulowanie rozwoju osobowego, intelektualnego i fizycznego osób starszych
 • upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej i  podnoszenie jakości życia osób starszych
 • budowanie kapitału społecznego oraz  kształtowanie społecznego zaufania
 • włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego z myślą o potrzebach rynku pracy
 • aktywizacja społeczna osób starszych, w tym rozwój wolontariatu i idei samopomocy
 • popularyzacja idei solidarności międzypokoleniowej, stwarzanie warunków dla międzypokoleniowej integracji.
 • zastosowanie koncepcji mentoringu w procesie edukacji młodego pokolenia (korzystanie z potencjału osób starszych w różnych dziedzinach życia)
 • prowadzenie badań naukowych z udziałem i z inicjatywy osób starszych
 • integracja i wzmacnianie sieci UTW w regionie w ramach Latającego Humanistycznego Uniwersytetu Seniora (LHUS)

 

Nasz Zespół:

 • prof dr hab. Barbara Kromolicka
 • dr Ilona Kość
 • mgr Bronia Świerdłowska – biuro SHUS
 • mgr Marta Neuman 
 • dr Rafał Iwański
Pomoc technicza:
 • Michał Orowicz
 • Marcin Boduszek
 • Oskar Szałek 
Wolontariusze:
 • Jakub
 • Kornel
 • Oliwia 
 • Claudia 
 • Hanna  

Prof. dr hab. Barbara Kromolicka - koordynator SHUS