Seniorzy SHUS Klubu Miłośników Piękna  na “Wyspach szczęśliwych” w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Zwiedzanie  z kuratorem wystawy.

18 marca 2023 r. Dr. hab. Irena Ramik-Mażewska, prof.US Gesty i symbole- złożony świat współczesności

Wystawa prac z prelekcją Walerego Siejtbatałowa- malującego ustami

Język angielski

Zajęcia z języka niemieckiego