Program wykładów SHUS   rok akad. 2023-2024

Cykl przewodni wykładów : Człowiek w zmianie społecznej

Październik

 

14.10.2023. Inauguracja roku dr Joanna Flis ., Jak żyć po dorosłemu?

 

28.10.2023r dr Małgorzata Wałejko .,  ‘Uczucia niechciane. O akceptacji innych i siebie’.

 

Listopad

 

18 XI. 2023 Prof. dr hab. Janusz Faryś., Uwikłani w tradycję. Wpływ historii na współczesne pokolenie Polaków

 

25 XI. dr hab. Marcin Wlazło prof. US., Stanowienie nie/doskonałości. Przemiany i perspektywy kulturowego modelu niepełnosprawności na przykładzie sztuki filmowej

 

Grudzień

 

02.12.2023 dr Barbara Żakowska.,  Pogranicze – spoiwo bez granic? Transgraniczne projekty edukacyjne w Euroregionie Pomerania. 

 

16.12.2023

 

Styczeń 2024

 

13.01.2024

 

27.01.2024