ZAJĘCIA SHUS ( WARSZTATY )NA ROK AKADEMICKI – semestr zimowy 2023-2024

 

Klub Miłośników PięknaEdukacja kulturowa

prowadząca: dr hab.prof.US Oksana Kozłowa

Soboty zjazdowe: po wykładach ok.  godz. 12.00

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych US ul. Krakowska 71-79 sala 117

Lider grupy: Stanisław Dębski

Grupa Miłośników HISTORII-prowadzący: prof. Kazimierz Kozłowski

Środy, godz. 17.00 (co dwa tygodnie) pierwsze zajęcia 25.X.2023

Miejsce: Wydział Nauk Społecznych US ul. Krakowska 71-79 sala…

Lider grupy:  Marek Magowski

JĘZYK  ANGIELSKI ( dla początkujących)- prowadząca dr. Joanna Witkowska

Czwartki, godz. 13.30- 15.00

Miejsce: Al. Piastów ( Kampus Uniwersytecki), bud. 6, sala 221

Liderzy: Anna  Ostrowska, Krystyna Wawrzyn

 

WARSZTATY PLASTYCZNE– prowadzący : dr Mikołaj Materne

Wtorki, godz. 17.00

Miejsce zajęć: Sala plastyczna 023; Wydz. Nauk Społ. US ul. Krakowska 71-79

Lider grupy:…………

 

WARSZTATY CHÓRALNE z emisją głosu– prowadzący: Rafał Doroszewski

Wtorki, godz.9.00- 11.00

Miejsce:  Klub XIII MUZ

Lider grupy:  Elżbieta Dąbkowska

 

ŚPIEW BIESIADNY– prowadzący: Waldemar Dziaczkowski

Piątki, godz. 15  

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16/17

 Lider grupy: Waldemar Pacholski

 

FITNESS– prowadząca: Irina Nieborakowa

Środy, godz. I grupa  10.00-11.00, druga grupa 11.15-12.15

Miejsce: Sala gimnastyczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Ul. Mickiewicza 64

Lider grupy:…………

 

WARSZTATY WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE MIĘKKIE I KREATYWNOŚĆ    prowadząca: Dr Edyta Kopaczewska

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16-17

JĘZYK NIEMIECKI prowadząca: Louise von Wijgarden

Czwartki: godz. 11.45

Miejsce: Instytut Pedagogiki, ul. Ogińskiego 16-17

Lider grupy: Mirosława Fraes

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE FOTO_SHUS prowadzący: dr hab. Hubert Kupiec prof. US

Czwartek, 9.XI 2023  godz. 10, sala 35

Miejsce: Instytut Pedagogiki ul Ogińskiego 16-17

Lider grupy: Jadwiga Nowak

Warsztaty dla wolontariuszy

zajęcia po ostatecznym uzgodnieniu terminów i miejsc zajęć.

Szczegóły będą podane na następnym zjeździe 18.11.2023 r.

PRAWNE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI DLA WOLONTARIUSZY – prowadzący z Wydziału Prawa i Administracji US

WARSZTATY KOMPETENCJI MIĘKKICH DLA WOLONTARIUSZY – prowadzący z Instytutu Psychologii US