Choroba Alzheimera – jak zapobiegać, jak leczyć, jak żyć z chorobą? XI Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu – Mózg a trudne konsekwencje starzenia

Choroba Alzheimera – jak zapobiegać, jak leczyć, jak żyć z chorobą?

XI Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu – Mózg a trudne konsekwencje starzenia

 

Organizatorzy:

Katedra Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki US

Katedra i Klinika  Psychiatrii PUM

Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach Otępiennych Cogito

Patroni honorowi:

Prezydent Miasta Szczecina

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Aula Wydziału Nauk Społecznych – 21.10.2023

Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab n.med. Jerzy Samochowiec

Członkowie: prof. Zdzisław Kroplewski, prof. dr hab. Agnieszka Samochowiec,  prof. US, dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski. Prof. US Piotr Próchniak

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Prof US dr hab n.med. Andrzej Potemkowski

Członkowie: dr Magda Chęć, dr Anna Sołtys, dr Sylwia Michałowska,  mgr Krystian Konieczny, mgr Karolina Rachubińska, mgr Wojciech Rodzeń, mgr Renata Polikowska

 

Program:

9.00 – 9.15 – otwarcie konferencji Słowa Rektorów PUM i US

9.15 – 9.45 – Wykład inauguracyjny – Prof. Michał Lew- Starowicz  – Życie seksualne seniorów

9.45 – 10.10 – Prof. Andrzej Potemkowski – Jak zapobiegać rozwojowi otępień w tym choroby Alzheimera

10.10 – 10.25 – Dr Marcin Ratajczak – Współczesne możliwości diagnostyki otępień – co ważne

10.25 – 10.50 – Prof. Jerzy Samochowiec – Zaburzenia psychiczne w okresie starzenia – trudne postępowanie

10.50 – 11.15 – Prof. Iwona Rotter – Rehabiliatacja – konieczność w otępieniach 

11.15 – 11.40 – Przerwa kawowa

11.40 – 12.05 – Prof. Ewa Stachowska – Rola żywienia w wieku senioralnym

12.05 – 12.30 – Prof. Andrzej Potemkowski – Pozafarmakologiczne metody leczenia otępień

12.30 – 12.55 – Dr Anna Sołtys – Rola opiekuna w życiu seniora

12.55 – 13.20 – Doc. Justyna Pełka-Wysiecka – Pobudzenie i agresja w otępieniach – jak sobie z tym radzić?

13.20 – 13.45 – Dr Marcin Ratajczak – Przyszłość leczenia farmakologicznego otępień a szczególnie choroby Alzheimera 

13.45 – 14.15 –  Pytania i odpowiedzi – wykładowcy

14.15 -15.00 – przerwa

15.00 – 16.00 – Warsztaty dla opiekunów chorych z otępieniem