Opaska życia seniora

Informacja od Centrum Seniora w Szczecinie 

Dzień dobry Państwu,

Obecnie ruszamy z kolejną edycją projektu Opaska życia seniora w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”. Program ten jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Celem działania jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program w Gminie Miasto Szczecin jest realizowany przez Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych TWIKS w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Urządzenie, które będzie udostępniane seniorom w ramach naszego programu to H66 Life Band. Opaska posiada system zapewniający teleopiekę i telemonitoring podstawowych parametrów życiowych użytkownika w czasie rzeczywistym. Poszczególne parametry są przesyłane poprzez sieć GSM na serwer, na którym zainstalowana jest aplikacja służąca bezpośrednio do monitorowania i analizy tych parametrów. Dzięki stałemu nadzorowi, Operator Telecentrum jest w stanie mieć dostęp do nieprawidłowości i podjąć działanie mające na celu kontakt z użytkownikiem i weryfikację jego stanu zdrowia, a w razie konieczności wezwanie odpowiednich służb. Ponadto użytkownik w sytuacji zagrożenia, może sam wezwać pomoc naciskając przycisk alarmowy i łącząc się z centrum alarmowym.

H66 Life Band to:

•             Monitorowanie parametrów życiowych użytkownika przez Telecentrum

•             Wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia

Bransoletka to urządzenie pomiarowe i kontaktowe. Pracuje w oparciu o kartę SIM w standardzie GSM 2G, przez co zapewnia opiekę na terenie całej Polski, objętej zasięgiem tej sieci. Opieka rozpoczyna się już w chwili założenia teleopaski przez użytkownika. Posiada zaawansowane funkcje i sensory pomiarowe:

– Pomiar ciśnienia krwi

– Pomiar pulsu

– Krokomierz

– Pomiar saturacji

– Pomiar temperatury ciała

– Detektor upadków

– Monitorowanie bieżącej lokalizacji GPS

– Bezpośrednie połączenie z centrum alarmowym poprzez przycisk SOS

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami i dostarczyć go do Centrum Seniora w Szczecinie przy ulicy Bolesława Śmiałego 16/U2 lub przesłać mailem na adres: opaska@seniorszczecin.pl.

NABÓR STACJONARNY:

Dokumenty rekrutacyjne można składać w CS w terminach:

– 12 września (wtorek), godz. 08.00 – 10.00 i 15.00 – 18.00

– 13 września (środa), godz. 08.00 – 11.00 i 16.00 – 19.00

NABÓR ON-LINE

Dokumenty rekrutacyjne można wysyłać mailem na adres: opaska@seniorszczecin.pl w terminie od 12 września (wtorek) godz. 08.00 do 13 września (środa) godz. 19.00.

Do rozdania otrzymaliśmy 100 sztuk urządzeń. Udział w programie jest bezpłatny! Projekt jest finansowany z programu “Korpus Wsparcia Seniora na rok 2023” i ze środków Gminu Miasta Szczecin.

W załączeniu przesyłam dokumentację projektową. Regulamin i dokumenty znajdują się również na stronie http://seniorszczecin.pl/opaski-zycia-seniora/

Zapraszamy do udziału w programie!

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 882 732 445.